ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง ถนนสายซอยหนัดได หมู่ที่ 2 ตำบลในวงเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
18
10 ม.ค. 2563
2 ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง ถนนสายซอยทุ่งขาม ดาวน์โหลดเอกสาร
26
02 ก.ย. 2562
3 ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง ถนนสายซอยบ้านนายชำนาญ ดาวน์โหลดเอกสาร
28
02 ก.ย. 2562
4 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายซอยบางญวน หมู่ที่ ๒ ตำบลละอุ่นเหนือ ดาวน์โหลดเอกสาร
38
11 ก.ย. 2561
5 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายซอยหนัดได-หมอลำ หมู่ที่ 2-3 ตำบลในวงเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
28
12 ก.พ. 2561
6 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายซอยห้องแถว-เนินทอง หมู่ที่ 2 ตำบลในวงใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
24
12 ก.พ. 2561
7 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายบุรีรัมย์-หมอลำ หมู่ที่ 1 ตำบลในวงใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
28
12 ก.พ. 2561
8 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
30
16 ส.ค. 2560
9 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยสุภาพ หมู่ที่ 4 ตำบลละอุ่นเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
39
10 ส.ค. 2560
10 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยบ้านบางสังโต้ง หมู่ที่ 3 ตำบลละอุ่นเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ดาวน์โหลดเอกสาร
45
10 ส.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2
อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 85130 โทรศัพท์/โทรสาร 0 7781 0759